Terug
TERUG

Wie zijn wij

Verder-Leven is een lotgenotengroep voor mensen die op één of andere manier in aanraking komen met een NaH.
Verder-Leven is een vereniging van personen met gelijkaardige ervaringen, vragen en wensen die steun en
ontmoetingsmogelijkheden biedt aan personen met een NaH en hun naasten.


Wat is NaH

Een NaH, een niet aangeboren hersenletsel, het overkomt je zonder waarschuwing en plots wordt alles anders, voor de persoon met NaH en zijn omgeving. Er duiken plots heel wat vragen en onzekerheden op.

Een NaH is een niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn van de persoon en zijn omgeving. De oorzaken zijn veelvuldig: een verkeersongeval, een beroerte, een tumor, een hersenbloeding, een operatie,... ook de uitingen zijn erg verschillend. Maar één kenmerk is gemeenschappelijk: een NaH heeft een grote impact op het leven van de getroffen persoon en zijn omgeving.

Een NaH verandert veel in het leven. Je probeert zoveel mogelijk het normale levensritme te hervatten, maar een hersenletsel veroorzaakt vaak blijvende gedragsveranderingen, wat gelijk staat aan aanpassing binnen het gezin, gezinsinteracties, binnen de maatschappij... Voor velen is er nood aan nazorg, aangepaste woonvormen,... maar ook aan contact met lotgenoten en invulling in vrije momenten.


Wat doen we

Verder-Leven wil personen die in aanraking komen met een NaH samenbrengen en het contact tussen lotgenoten bevorderen.
Dat willen we doen door ontmoetingsmomenten, uitstapjes en ontspannende activiteiten te organiseren.

Onder lotgenoten vinden personen met NaH en hun naasten herkenning en erkenning van de moeilijkheden en belemmeringen die ze ontmoeten in het dagelijkse leven, maar ook steun, hoop en vriendschap. Door lotgenoten samen te brengen wil Verder-Leven ervoor zorgen dat personen met NaH en hun naasten elkaar kunnen steunen en stimuleren, dat ze ervaringen kunnen delen en elkaar de weg kunnen wijzen.